? Как получить кредит?
Головна - Акції - Кредит під 0,01% в день

Акції

Кредит під 0,01% в день

22 Мая 2018 -

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ «КРЕДИТ ПІД 0,01% В ДЕНЬ»

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Організатором та виконавцем Акції «КРЕДИТ ПІД 0,01% В ДЕНЬ» (далі – Акція) для нових клієнтів є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВОЛЛЄТ».

1.2. ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВОЛЛЄТ» (далі – Правила Акції) – регламентують порядок прийняття участі фізичних осіб – клієнтів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВОЛЛЄТ» (далі – Товариство) для отримання послуг Товариства на умовах Акції.

1.3. Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Правила Акції не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.

1.4. Акція розроблена з метою популяризації фінансових послуг Товариства та заохочення Позичальників в отриманні фінансових послуг.

 

  1. ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ

2.1. Товариство – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВОЛЛЄТ» (код ЄДРПОУ 41336730; місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, будинок 41, Літера А).

2.2. Сайт Товариства – mywallet.ua.

2.3. Кредит – грошові кошти в національній валюті України, які надаються Товариством Позичальнику в розмірі та на умовах, визначених Правилами НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВОЛЛЄТ»  (надалі – Правила) та Кредитним договором (надалі – Договір) на умовах строковості, платності та поворотності.

2.4. Сума кредиту – сума грошових коштів, яка надається Товариством Позичальнику за договором кредиту.

2.5. Потенційний учасник Акції – фізична особа, яка має намір укласти договір кредиту з Товариством на умовах Правил шляхом приєднання до них.

2.6. Учасник Акції – фізична особа, з якою Товариство уклало Договір.

2.7. Інші терміни вживаються відповідно до чинного законодавства та Правил Товариства.

 

  1. ТЕРМІН ТА ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

3.1. Акція проводиться з 00:01 за Київським часом 22.05.2018 року та до моменту її офіційного припинення Товариством шляхом видання директором Товариства наказу про припинення Акції та розміщення інформації про припинення Акції на Сайті Товариства за адресою: mywallet.ua.

3.2. Акція проводиться Товариством на території України, підконтрольній українській владі, за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення у дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного «13» квітня 2014 року). Дане обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Товариства гарантувати належне проведення Акції. 3.3. Термін цієї Акції може бути змінено в односторонньому порядку Товариством.

 

 

 

  1. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ УЧАСНИКАМИ АКЦІЇ

4.1. Фізична особа віком від 18 до 65 років, яка має намір укласти Договір з Товариством, реєструється на Сайті Товариства та автоматично стає Потенційним учасником Акції.

4.2. Потенційний учасник Акції зобов’язується самостійно ознайомитися з Правилами Акції.

4.3. Фізична особа, з якою Товариство в перший раз уклало Договір, автоматично стає Учасником Акції та отримує кредит на умовах даної Акції.

4.4. Учасник Акції погоджується з даними Правилами Акції. Рішення про участь в Акції є добровільним волевиявленням Учасника.

4.5. Учасники Акції надають свою згоду про оброблення, збереження, передачу персональних даних згідно з чинним законодавством України.

4.6. Потенційний учасник Акції має право не брати участь в Акції. В такому випадку він зобов’язаний письмово повідомити про це Товариство шляхом направлення електронного листа на електронну адресу Товариства, вказану на сайті Товариства.

4.7. Учасниками Акції не можуть бути недієздатні, неповнолітні фізичні особи та ті Клієнти, які вже оформляли кредит у Товаристві. Також не можуть приймати участь в Акції іноземці та фізичні особи без громадянства, особи без паспорту (недійсний паспорт) або особи без ІПН.

 

  1. УМОВИ АКЦІЇ

5.1. Умовами Акції передбачено надання кредиту зі зниженою процентною ставкою за користування кредитом. Розмір зниженої відсоткової ставки становить 0,01 % в день від суми кредиту.

5.2. Розмір процентної ставки вказується у Договорі.

5.3. При продовженні (пролонгації) строку користування кредитом, процентна ставка для Учасника визначається, згідно стандартних умов встановлення процентної ставки, що визначена для всіх Клієнтів на момент такої пролонгації.

5.4. У разі невиконання Учасником Акції своїх зобов’язань в частині порядку погашення заборгованості за Договором, в тому числі при частковому погашенні, процентна ставка може бути збільшена без укладання додаткової угоди до Договору.

5.5. У разі, якщо Учасником Акції не було повернуто повної суми позики у строк, встановлений Договором та пільговими умовами Акції, процентна ставка буде перерахована за стандартними тарифами кредитування без укладання додаткової угоди до Договору за кожен день користування позикою.

 

  1. ІНШІ УМОВИ

6.1. Товариство залишає за собою право змінювати перелік Учасників Акції та обсяг пільг для Учасників протягом строку дії Акції або припинити дію Акції в цілому без попереднього повідомлення Потенційного учасника та/або Учасника Акції, розмістивши інформацію про це на Сайті Товариства. При цьому, вже отримані Учасниками послуги в рамках діючої Акції, продовжують діяти на умовах, визначених відповідними договорами.

6.2. Інформацію про умови Акції та про порядок участі можна отримати на Сайті Товариства та/або звернутись в довідковий центр Товариства, зателефонувавши за номером 0 (800) – 211 – 049.

6.3. Учасник Акції не має право повторної участі в Акції.

6.4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил Акції, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами Акції, остаточне рішення щодо цього приймається Товариством. При цьому, рішення Товариства вважаються кінцевими і не підлягають оскарженню.